PA2000 - White Spot
tobacco pouch
PA2001 - White Spot
Button - tobacco pouch
PA2002 - White Spot
tobacco pouch
PA2003 - White Spot
tobacco pouch
PA2004 - White Spot
pipe case - tobacco pouch
PA2005 - White Spot
tobacco pouch
PA2006 - White Spot
pipe case - tobacco pouch
PA2007 - White Spot
pipe case 3 pipes
PA2008 - White Spot
pipe case 5 pipes
PA2018 - White Spot
pipe case 2 pipes - tobacco pouch
PA2018XL - White Spot
Gentleman Pipe Companion XL
PA2018XLC - White Spot
Gentleman Pipe Companion XL (with Wallet)
PA2018XLCRCA - Alligator
Gentleman Pipe Companion XL
PA2020 - Terracotta
tobacco pouch
PA2021 - Terracotta
pipe case 1 pipe - tobacco pouch
PA2022 - Terracotta
pipe case 1 pipe - tobacco pouch
PA2022XL - Terracotta
Gentleman Pipe Companion XL
PA2022XLC - Terracotta
Gentleman Pipe Companion XL (with Wallet)
PA2023 - Terracotta
pipe case 1 pipe - tobacco pouch
PA2024 - Terracotta
pipe case 2 pipes - tobacco pouch
PA2026 - Terracotta
tobacco pouch
PA2027 - Terracotta
pipe case 1 pipe
PA2030 - White Spot
tobacco pouch
PA2031 - White Spot
pipe case 1 pipe
PA2033 - Portafoglio Extra
Gentleman Pipe Companion XL
PA8101 - Classic
pipe cleaners case
PA8201 - Classic
tobacco pouch
PA8203 - Classic
tobacco pouch
PA8205 - Classic
pipe case 1 pipe - tobacco pouch
PA8210 - Classic
tobacco pouch
PA8229 - Classic
pipe case 3 pipes